Awesome Image

VSTUPNÉ/TICKETS

Dospělí/Adults: 400 Kč/víkend (400 CZK per weekend) sobota sólo 200 Kč (only Saturday 200 CZK), neděle sólo 300 Kč (only Sunday 300 CZK).

Děti/Children: sobota zdarma (Saturday free entrance), neděle 50 Kč (Sunday 50 CZK).

Prodej vstupenek výhradně na místě (Tickets only in front of the entrering the area, no advance sale).

You can also pay in EURO!

Platba pouze hotově (payments only cash, no credit cards).

 

 

KEMP/CAMP

200 Kč/auto/víkend + každá osoba musí mít vstupenku na závody (200 CZK per car + each person must have a ticket for the races).

Bude umístěn v prostoru za depem a je k dispozici pro obytná auta, karavany i stany (Camp is located behind the depo and you can come with caravans, campers, normal cars and also with tents).

Příjezd možný od čtvrtka 12. 8. (Arrival is possible from Thursday August 11th).

ČASOVÝ PROGRAM/TIME SCHEDULE

Sobota i neděle začátek 8.00 (Saturday and Sunday start at 8 am)

1. tréninky/1st trainings – sobota, 8.00 (Saturday am)

1. rozjížďky/1st heats: sobota, 13.15 (Saturday 1.15 pm)

2. rozjížďky/2nd heats: neděle, 8.00 (Sunday 8 am)

3. rozjížďky/3rd heats: neděle, 10.00 (Sunday 10 am)

Představení jezdců/Introduction of riders – Neděle, 12.45 (Sunday 12.45 pm)

Semifinále, finále (semifinals, finals) – neděle, 13.15 (Sunday, 1.15 pm)

 

 

DOPROVODNÝ PROGRAM /ACCOMPANYING PROGRAM

V sobotu po závodech v areálu koncert – cca 21.00: Karel Kahovec, cca 22.00: ohňostroj, po něm následuje vystoupení ABBA revival.  Vstup ZDARMA.

On Saturday, after the races, there will be a concert in the area - approx. 9 pm: Karel Kahovec, approx. 10 pm: fireworks, followed by an ABBA revival performance. FREE ENTRY.

Z doprovodného programu bohužel na poslední chvíli vypadl freestyle motokrosař Petr Pilník Pilát, který musel kvůli sponzorským povinnostem upřednostnit start v Rakousku.

Unfortunately, the freestyle motocross rider Petr Pilník Pilát dropped out of the accompanying program at the last moment, because he had to give priority to starting in Austria due to sponsorship obligations.

 

COVID 19 – pravidla/ COVID 19 protocol

Závody probíhají v souladu s aktuálním protokolem COVID 19. Každý návštěvník musí v případě kontroly hygienickou stanicí předložit osvědčení o negativním antigenním testu starém max. 48 hodin nebo se prokázat platným očkováním. V případě potřeby je možno provést antigenní test ze slin přímo na místě v mobilním testovacím centru.

The races are run in accordance with the current COVID 19 protocol. Each visitor must, upon request of a possible inspection of sanitary station, present a certificate of negative antigen test max. 48 hours old or prove a valid vaccination. If necessary, an antigen test from the spits can be performed on site at the mobile test center.

loading...